Etelä Karjalan Pesula Oy juoksee lujempaa ympäristöasioissa.

Uusimpien energiatehokkuutta parantavien lämmöntalteenottolaitteiden ja uusien höyrynkehittimien ansiosta
Etelä Karjalan Pesula Oy on vähentänyt edelleen pyykkikiloa kohden laskettua maakaasunkulutustaan.
Vuoteen 2001 verrattuna vähennys on jo 42 % !
Laitteistot toimitti Calefa Oy Lahdesta ja Steamrator Oy Ristiinasta.
Höyryntuotanto on nyt Etelä Karjalan Pesulan Oy:n omassa hallinnassa, kun aikaisempaa laitteistoa hallinnoi ulkopuolinen taho.

Myös jakelukuljetusten pyykkikiloa kohden laskettu hiilidioksidipäästö on alentunut noin 10 % vuoteen 2018 verrattuna.

Maakaasukäppyrä.jpg