JHL:n poliittisen lakon vaikutukset Saimaan Tukipalveluissa 16.11.2023


Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry on 9.11.2023 ilmoittanut poliittisista työtaisteluista viikolla 46. Ilmoituksen mukaan työtaistelu koskee Saimaan Tukipalvelut Oy:n työvuoroja, jotka alkavat torstaina 16.11.2023 klo 00.01 ja 23.59 välisenä aikana.

Lakon ulkopuolelle on rajattu Etelä-Karjalan hyvinvointialueen tarpeisiin tehtävä ruoka- ja siivouspalvelu sekä kotipalveluruoka. Lakko ei koske myöskään hyvinvointialueelle tehtävää kunnossapitotyötä.

Samoin työtaistelun ulkopuolelle on rajattu työtehtävät, joiden tekemättä jättäminen aiheuttaisi vaaraa ihmisten hengelle, terveydelle tai omaisuudelle. Lakon ulkopuolelle jää myös sellainen sekä työaikana että varallaoloaikana tehtävät työ, jonka hoitamatta jättäminen voisi aiheuttaa merkittävää taloudellista vahinkoa.

Yksikkökohtaiset tiedot lakon aiheuttamista toimenpiteistä toimitetaan yhtiön omistaja-asiakkaille. Koulut ja päiväkodit tiedottavat huoltajille lakon mahdollisista vaikutuksista koulujen ja päiväkotien säännönmukaisten tiedotuskanavien kautta. Lakon vaikutuksista Saimaan Tukipalvelut Oy:n henkilöstön työskentelyyn sekä työn järjestelyihin on tiedotettu tarkemmin yhtiön Satunet-intranetissä.