Etelä-Karjalan Pesula on saavuttanut jätteen ja tekstiilien hyötykäyttöasteessa 98 % tason sen jälkeen kun Lappeenrannan ympäristöviranomainen on antanut luvan käyttää pesuprosessista jäljelle jääneen hiekan nurmikon rakennusaineena eikä sitä tarvitse enää viedä kaatopaikalle. Pelkästään tekstiileistä mitattuna hyötykäyttöaste on 100 %.

Hyötykäyttöaste on kymmeniä prosentteja parempi kuin valtakunnassa yleensä. Tässä olemme siis eri planeetalla kuin muut. Jätevirtoja mitataan sillä paljonko materiaaleja päätyy kaatopaikalle, uusiokäyttöön tai energiajätteeksi. Pesukemikaaleja käytetään 8 g/pyykkikilo kun valtakunnassa yleensä vastaava lukema on 11g/pyykkikilo.

Nämä ovat jälleen askeleita kohti hiilidioksidipäästöjen ja ympäristörasituksen pienentämistä, johon Etelä-Karjalan Pesula on sitoutunut VTT Expert Servicen myöntämän ympäristösertifikaatin saannin yhteydessä.