Korona edelleen haasteena niin työssä kuin vapaa-ajallakin

Raskas ja vaativa koronakausi on jatkunut Suomessa jo yli puolentoista vuoden ajan. Muiden yritysten lailla SaTu:n henkilöstökin on joutunut luomaan toimintamalleja, jollaisten tarvetta ei maaliskuussa 2020 osattu kuvitellakaan. Tehostetun siivouksen tarve, uusien ruokajakelupisteiden käynnistäminen, ruokien kotitoimitukset, kunnossapidon asiakaskontaktikäytännöt ja lukuisat muut uudistukset ovat vaatineet työntekijöiltä ja esimiehiltä joustavuutta ja innovatiivisuutta, mutta kokonaisuutena olemme onnistuneet haasteiden selättämisessä loistavasti.

Pandemia aikana SaTu:n tuottamien tukipalveluiden merkitys koko maakunnan alueella on noussut entistäkin selkeämmin esiin. Korona-ajan työ on ollut pitkäkestoinen harjoitus, joka on luonut valmiuksia myös muiden mahdollisten poikkeustilanteiden hoitoon ja yleiseen varautumiseen.  Asiakkaiden ja omistajiemme antama palaute ja kiitokset ovat olleet sen tasoisia, että voimme vilpittömästi sanoa onnistuneemme työssämme. Kiitos menestyksestä kuuluu jokaiselle yhtiön työntekijälle toimenkuvasta ja asemasta riippumatta.

 

Työmarkkinat murrosvaiheessa

 

Tarkasteltaessa suomalaista työelämäkenttää hieman pidemmällä perspektiivillä nähdään työmarkkinoiden olevan murrosvaiheessa, joka vaikuttaa kaikkien työnantajien toimintaan. Yhä pienemmät ikäluokat sekä alhainen syntyvyys eivät riitä korvaamaan pitkän työuran tehneiden ikäluokkien siirtymistä eläkkeelle. SaTu:n työvoimavaltaisella alalla tämä tarkoittaa sitä, että jokaisen työkyky ja työssä jaksaminen nousevat entistäkin suurempaan arvoon. Yhtenä maakunnan suurimmista yrityksistä SaTu:n on kyettävä löytämään keinot, joilla sillä on tulevaisuudessakin palveluksessaan osaava ja motivoitunut henkilöstö.

Väestön keski-iän nousu synnyttää SaTu:n palvelukysyntään muutospaineita. Varhaiskasvatuksen ja opetuksen asiakasmäärät laskevat ja vastaavasti vanhus- ja terveyspalveluiden kysyntä kasvaa. Omistajamme ovatkin aloittaneet muutostarkastelut mm. kouluverkkosuunnittelulla ja sote-palveluiden kohdentamisella. Kaikissa niissä on SaTu mukana keskeisenä palveluiden tuottajana.

 

Korona-ajan opit kiinteistöjen käytölle, työmalleille ja viestinnälle

 

Koronan synnyttämät uudet työntekomallit ovat siirtäneet yritysten huomioita myös työtilojen käyttöön ja tehokkuuden lisäämiseen. SaTu Oy on reagoinut muutokseen eturintamassa ja jo kesäkuussa puolitimme pysyvästi hallinnon toimitilat Tukkikadulla. Nyt kaikki toimialat työskentelevät vain yhdessä kerroksessa ja työhuoneet on jaettu yhteiskäyttöön etätyörytmitystä hyödyntäen. Muutoksen vuotuinen vuokrasäästö on 111 000 euroa. Etätyökäytännöllä olemme myös vastanneet omistajien ilmastolinjauksiin ja vähentäneet merkittävästi toimitilojen ja työmatkaliikenteen ilmastorasitusta.

 

Poikkeusaikojen opetuksena on ollut myös lisääntynyt organisaatioviestinnän tarve. SaTu:n jo vakiintuneet tiedotekäytännöt kotisivuilla, instagramissa, tekstiviesteissä ja sähköposteissa ovat saneet seurakseen myös HR-infon, joka kokoaa keskeisimmät henkilöstöuutiset kaikkien luettavaksi. Osana organisaatioviestinnän kehittämistä yhtiön johtoryhmä päätti myös aloittaa Johdon blogin kirjoittamisen. Tämä koko henkilöstölle suunnattu katsaus tulee luettavaksi Intraan säännöllisin väliajoin.

 

Tulevaan joulun aikaan joudumme vielä siirtymään osittaisten koronarajoitteiden ehdoilla. Toivottavasti vuoden 2022 aikana pandemiatilanne saadaan kestävämmin hallintaan ja voimme viettää alkavaa vuotta vapaammissa ja huolettomammissa merkeissä, niin työssä- kuin vapaa-ajallakin.

 

Toivotan kaikille työntekijöillemme menestyksekästä loppuvuotta sekä virkistävää alkavaa syyslomakautta.

Saku Linnamurto

toimitusjohtaja

Saimaan Tukipalvelut Oy