Johdon blogi - Lähdössä – kiitos kaikille

Marraskuussa 2022, viimeisenä työviikkonani

Kulunut vuosi on ollut kolmas peräkkäinen poikkeusolojen aikainen vuosi. Yhtiömme on jälleen tehnyt sen mitä olemme asiakkaillemme ja omistajillemme luvanneet.

Pandemian mukanaan tuomat toimintatavat ovat jääneet osin arkipäivään kuuluviksi ja edelleen elämme osittain poikkeusolojen aikaisten toimintamallien mukaisesti. Ympäröivän maailman tilanne on muuttunut radikaalisti ja päivittäin näemme uutisia kärsimyksestä ja inhimillisestä hädästä. Silti elämä jatkuu ympärillämme tavanomaisin, joka päiväisin tehtävin ja harrastuksin. Työ ja harrastukset pitävät meidät tässä päivässä ja jaksamme katsoa tulevaan, suunnitella uutta ja uskoa rauhaan.

Yhtiön taloudelliseen tilanteeseen vaikuttavat pitkälti samat tekijät kuin meidän jokaisen arkipäivään. Energiakustannusten, elintarvikkeiden ja yleisen hintatason nousu. Entistä enemmän mietitään prosesseja ja työn tehokkuutta, miten kustannusten nousun vaikutusta saadaan minimoitua. Kaiken tämän keskiössä on työntekijöiden jaksaminen ja sen tukeminen. Lähiesimiestyön ja johtamisen merkitys tällaisessa henkistä jaksamista edellyttävässä tilanteessa on edellytys ja voimavara työntekijöille. Yhtä lailla esimiehet ja johtajat tarvitsevat tukea jaksaakseen. Kokonaisvaltainen työhyvinvoinnin kehittäminen kaikilla tasoilla on varmasti jatkossakin yhtiömme yksi keskeisiä strategian painopisteitä.

Satu on saanut asiakkailta ja yhteistyökumppaneilta hyvää palautetta. Olemme onnistuneet yhtiönä yhdessä alkuperäisistä tavoitteistamme, ”olla omistajille ja asiakkaille luotettava paikallinen yhteistyökumppani, joka asiakaslähtöisesti tuottaa ja hankkii laadukkaita ja taloudellisesti kannattavia palveluja”.

Asiakas on palvelumme keskiössä ja kuuntelemme herkällä korvalla toiminnan tarpeita ja kehitämme toimintatapojamme vastaamaan niitä. Palvelu on arkisia tekoja ja tilanneherkkyyttä. Keväällä toteutetun organisaatiomuutoksen yhtenä tavoitteena oli parantaa asiakasyhteistyötä keskittämällä asiakkuudet toimialoittain. Organisaatiomuutos oli rakenteellisesti merkittävä ja vaikutti monen työhön. Kaikilla on ollut omia odotuksia ja tarpeita ja ne eivät aina kohtaa toisiaan päätösten kanssa. Yhdessä tekemällä, antamalla tilaa jokaiselle omassa työssään, kunnioittamalla ja arvostamalla toisen työtä ja osaamista, tuemme työssäjaksamista ja työhyvinvointia kukin omassa yksikössämme.

Olen saanut johtaa yhtä suurimmista puhtausalan yksiköistä Etelä-Karjalassa. Vuosiin mahtuu monenlaisia aikoja. Työ on ollut hyvin vahvasti arkipäivään liittyviä tekoja organisaation tilanteen mukaisesti. Olemme selvinneet taloudellisista haasteista sekä meistä riippumattomasta koko maapalloa ravisuttaneesta pandemia-ajasta. Meillä on löytynyt joustavuutta, sitkeyttä ja ennen kaikkea ammatillista osaamista.

Kiitos siitä kuuluu kaikille, työntekijöillemme, palveluesimiehille ja -ohjaajille, sekä koko yhtiön hallinnolle. Yhdessä olemme enemmän.

Jään hyvillä mielin pois työstäni Saimaan Tukipalveluilla. Siivous- ja laitoshuollon yksikössä osaavat tekijät toteuttavat tulevaisuudessa mm. uuden hyvinvointialueen mukanaan tuomia muutoksia ja kehittävät kaikille asiakasomistajillemme parasta mahdollista palvelua yhdessä muiden toimialojen kanssa.

Toivon teille kaikille, työkavereilleni, ”yhtiölleni” ja asiakkaillemme vakaita vuosia, hyvinvointia ja uusien haasteiden tuomaa työniloa.

 

”Hyviä töitä lähelläsi”

 

Kaisa Sairanen

Palvelujohtaja, Siivous- ja laitoshuoltopalvelut