Sähköinen kemikaalirekisteri EcoOnline

Saimaan Tukipalveluissa on kesällä 2019 otettu käyttöön sähköinen kemikaalirekisteri EcoOnline. Rekisteriin on luetteloitu kaikki yhtiön käytössä olevat kemikaalit toimialakohtaisesti, joista jokaisesta on tehty lainsäädännön vaatimusten mukainen riskienarviointi. Kemikaalirekisteristä löytyy myös kemikaalikohtainen käyttöturvallisuustiedote sekä turvaohje, johon on koottu ensiaputoimenpiteet, tarvittavat suojavarusteet ja palontorjuntakeinot. Järjestelmään pääsee Saimaan Tukipalveluiden intranetin kautta ja jokaisella työntekijällä on mahdollisuus käyttää rekisteriä mobiiliversiona omalla matkapuhelimella.

EcoOnline esite