Saimaan Tukipalvelut mukana ilmastotalkoissa

 

Saimaan Tukipalveluiden hiilijalanjälki on määritetty

Osana Etelä-Karjalan kuntien ilmastotavoitteita, halusimme laskea myös Saimaan Tukipalvelut Oy:n ilmastovaikutukset vuosilta 2019 ja 2021. Halusimme määrittää hiilijalanjäljen, jotta tiedämme mikä tilanne on päästöjen osalta nyt, ja pystymme jatkossa kehittämään toimintaamme ilmastoystävällisempään suuntaan. Vuonna 2021 organisaation suorat päästöt (scope1 ja scope2) olivat 297 tonnia CO2-ekvivalenttia ja olivat 48 % pienemmät kuin vuonna 2019 576 tonnia CO2-ekvivalenttia. Suurin tekijä päästöjen vähenemisessä oli muutos sähköenergian käytössä sekä dieselautojen vaihtaminen biokaasuajoneuvoihin.

 

Toimet hiilijalanjäljen pienentämiseksi

Hiilijalanjälkilaskennan avulla saimme selville, mitkä ovat toiminnassamme merkittävimmät päästölähteet, ja jatkossa keskitymme niihin liittyviin päästövähennyksiin. Merkittävä asia päästöjen pienenemisen kannalta on kunnan kiinteistöissä käytettävä vihreä sähkö, joka pienentää hiilijalanjälkeä merkittävästi. Kilpailutuksissa olemme jo vuosien ajan ottaneet ympäristötekijät huomioon osana valintakriteerejä, näin esimerkiksi laitos- ja siivouspalveluissa ympäristömerkittyjen puhdistusaineiden ja -menetelmien sekä elintarvikehankinnoissa mm. kuljetusten ja pakkausmateriaalien osalta. Hiilijalanjälkilaskenta osoitti, että kaikilla näillä teoilla on merkitystä päästöjen kannalta.

 

Keväällä 2022 Saimaan Tukipalveluissa otettiin käyttöön JAMIX CO2-laskuri, joka mahdollistaa hiilijalanjäljen tarkastelun jo ruokalistojen suunnitteluvaiheessa. Tietoa hyödynnetään mm. raaka-ainevalinnoissa, jotta pystymme kehittämään ateriakokonaisuuksia mahdollisimman ilmastoystävällisiksi, mutta myös antamaan arvokasta tietoa ruokailijoille eri ruokavaihtoehtojen ja aterian osien hiilijalanjäljestä. Ylijäämäruoan tilastoinnissa on hyödynnetty Biovaakoja sekä Lappeenrannassa, että Imatralla. Tilastotieto antaa arvokasta tietoa ruokalistasuunnitteluun sekä ruokatuotannon suunnitteluun ja valmistusmääriin. Tilastotieto tekee myös näkyväksi sen, miten tärkeätä yhteistyö ja vuorovaikutus on eri toimijoiden välillä ruokailijamäärien ilmoittamisen ja ajantasaisuuden suhteen.

 

Jatkosuunnitelmat päästövähennystoimiksi

Päästövähennystoimet eivät tule kerralla valmiiksi, ja olemme sitoutuneet ottamaan päästövaikutukset toiminnassamme huomioon jatkossakin. Tämä on koko organisaation yhteinen asia johdosta laitoshuoltajaan, ja yhdessä voimme vaikuttaa hiilijalanjälkemme suuruuteen. Tulemme keskittymään toimintamme kannalta vaikuttavimpiin osa-alueisiin, kuten tavaroiden ja palveluiden ostoihin sekä henkilökunnan työmatkoihin ja kodin sekä työpaikan väliseen liikenteeseen. Työ kestävän kehityksen eteen jatkuu mm. Ekokompassi-järjestelmän parissa. Tavoitteenamme on saada sertifioitua ekokompassiympäristöjärjestelmä vielä vuoden 2023 aikana.

 

Hiilijalanjälkilaskenta toteutettiin yhteistyössä OpenCO2net Oy:n kanssa. Lue lisää yhteistyöstä tästä linkistä.