Laatu

Laatu on meille tärkeää. Olemme sitoutuneet panostamaan tekstiilihuollon laadunvalvontaan ja sen kehittämiseen. Pesuprosessin tarkkuus ja jatkuva laadunvalvonta takaavat korkealaatuisen lopputuloksen. Noudatamme tuotannossa SFS-EN 14065 -laatustandardin mukaista ohjeistusta.

Myös ympäristöasiat ovat meille tärkeitä ja ympäristönsuojeluun on panostettu oman ympäristöpolitiikan avulla. Pakkausten hyötykäyttöä olemme soveltaneet jo vuosia ja siitä osoituksena olemme saaneet Pakkausalan Ympäristörekisterin (PYR) todistuksen.

VTT Expert Services Oy on myöntänyt Etelä-Karjalan Pesulalle 14.12.2015 ympäristöjärjestelmä sertifikaatin.

Etelä-Karjalan Pesula on vähentänyt vuodesta 2001 vuoteen 2015 maakaasun kulutusta 34 % pyykkikiloa kohden ja vedenkulutusta 43 % pyykkikiloa kohden.

pesula sertifikaatti1.jpg    SFS sertifikaatti.jpg

Laatu- ja ympäristöpolitiikka

Etelä-Karjalan pesulalle tuotteiden hygieeninen laatu- ja ympäristöasiat ovat keskeinen osa kokonaisvaltaista laatuajattelua. Pesula pyrkii tuottamaan asiakkaiden tarvitsemat tekstiilihuollon ratkaisut voimassaolevan lainsäädännön ja hyvien tapojen mukaisesti siten, että tuloksena on puhdas ja toimiva elinympäristö.

Haluamme laatu- ja ympäristöpolitiikan myötä vastata sidosryhmiemme hygienia- ja ympäristövaatimuksiin. Asiakkaiden muuttuva ympäristötietoisuus ja yhteiskunnan asettamat vaatimukset otetaan huomioon uusia palveluja suunniteltaessa.

Perustan toiminnalle muodostaa osaava ja sitoutunut henkilökunta, joka tuntee tuotteille asetetut hygieenisen laadun ja ympäristönsuojelun tavoitteet. Aktiivisen koulutuksen myötä työntekijät tuntevat keinot ja työskentelytavat, jotka johtavat laatuvaatimusten täyttymiseen. Edellytämme myös toimittajiltamme ympäristötietoisuutta.

Kehitämme yrityksen toimintaa pitkäjänteisesti siten, että haitalliset ympäristövaikutukset pienennetään mahdollisimman vähäisiksi suosimalla luontoa ja ympäristöä säästäviä tuotteita ja menetelmiä. Pesulan laatu- ja ympäristöjärjestelmä varmistaa tavoitteiden toteutumisen jatkuvalla seurannalla ja tilastoinnilla. Järjestelmää päivitetään tarpeen mukaan vastaamaan tämän päivän vaatimuksia ja Etelä-Karjalan pesulan arvoja – asiakas, taloudellisuus, yhteistyö, kehittäminen, inhimillisyys.

- Jorma Salmela, Tekstiilipalvelujohtaja
p. 040 352 7560