Ympäristövastuu

Yhtiön strategian mukaisesti huomioimme toiminnassamme ympäristöarvot. 
Tuemme toiminnallamme energian- ja vedensäästöohjelmia, noudatamme lainsäädäntöä 
sekä koulutamme henkilöstöä ekologisuuteen liittyvissä asioissa.

 

Tutustu tarkemmin miten toimialoillamme ja Etelä-Karjalan Pesula Oy:ssä olemme huomioineet ympäristöasiat.

 • siirrytty ruokalistoilla kasvispainotteisempaan suuntaan, punaisen lihan käyttöä on vähennetty ja korvattu kasvipohjaisilla valkuaisilla

 • vähennetty riisin käyttöä ja vastaavasti olemme lisänneet perunaa ja ateriajyviä energialisäkkeinä

 • lisätty sesonkiajattelua ruokalistakierrossa

 • vähennetty hävikkiä tarkentamalla valmistettavien ruokien määriä, ylijäämäruokaa myydään tai luovutetaan 3. sektorin käyttöön

 • tarjoamme ikäihmisille mahdollisuuden tulla ruokailemaan koululle varsinaisen ruokailuajan jälkeen

 • hankinnoissa käytetään kriteereinä mm. ympäristömyönteisiä tuotteita, pakkauksia ja logistiikkaa

 • käytämme mahdollisimman vähän ympäristöä kuormittavia puhdistusaineita, isoimmissa keittiöissä käytämme kierrätettäviä pesu- ja huuhteluainetynnyreitä

 • käytämme uusissa suurkeittiölaitehankinnoissa kriteereinä aina mm. energiansäästöominaisuuksia sekä veden-, että sähkön kulutuksessa

 

 

 • panostettu jatkuvaan ja säännölliseen täydennyskoulutukseen ekologisuuteen liittyvissä asioissa

 • aloitettu yhteistyössä ruokapalvelujen kanssa biovaakapilotti palvelukeittiöissä

 • kokeiltu aktiivivesi-H2O kemikaalitonta siivousta Pontuksen koululla

 • osassa kohteita on otettu käyttöön kestosäkkejä sekajätteen keräilyyn

 • otettu käyttöön ympäristömerkkituotteet puhdistusaineissa ja saniteettipapereissa, osa siivousvälineistä on kierrätettävää materiaalia

 • toimitamme poistettavat siivouskoneet purettavaksi ja kierrätettäväksi
 • siirrytty käyttämään mikrokuituisia siivoustekstiilejä, joiden käyttö vähentää veden että puhdistusaineiden tarvetta

 • tarvittaessa opastettu asiakkaita lajittelussa ja kierrätyksessä

 • osallistuttu asiantuntijana mm. vihreän lipun koulujen lajittelun suunnitteluun

 • minimoitu kertakäyttöisten tuotteiden käyttöä

 • toteutettu siivouskoneiden suunnitelmallista käyttöä, joka vähentää veden ja kemikaalien käyttöä sekä pidentää pintamateriaalien ikää sekä tietysti työntekijän kuormitusta

 

 

 • hankittu 10 kaasuautoa vuosien 2017 - 2019 aikana vanhentuneen kaluston tilalle, jatkossa poistuneen kaluston tilalle ostetaan aina vastaavanlaista ympäristöystävällistä kalustoa

 • aloitettu muovinkeräys 36 kohteessa vuosien 2017-2018 aikana

 • osallistutaan asiakkaiden omistamien rakennusten peruskorjausten sekä uudisrakennusten suunnitteluun tuomalla ympäristönäkökulmat esille kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti

 

 

 • pienennetty tuotannon hiilidioksidikuormitusta:
  vuosien 2001-2018 aikana se on pienentynyt -33% per pyykkikilo, uusi höyryntuotantolaitos parantaa tulevaisuudessa vielä tätä lukua 

 • lopetettu kokonaan jätteiden toimittaminen kaatopaikalle:
  kaikki kierrätetään vähintään energiajätteeksi, mutta esim. matoista irtoavasta hiekasta tehdään multaa kaupungin puistoihin jne.
 • lisätty ympäristöystävällisten materiaalien käyttöä tekstiileissä ja samalla vähennetty ympäristöä kuormittavien materiaalien käyttöä:
  olemme luoneet vaatemalleja osakkaidemme käyttöön, joissa käytetään esim. selluloosaa tai mikrokuitua ympäristöä kuormittavan puuvillan sijasta

 • vähennetty viemäriin laskettavan likaveden määrää -48 % per pyykkikilo vuosien 2001-2018 aikana

 • tehty tuotantorakennuksen laajennukset osittain kierrätetystä materiaalista

 • ohjattu kansalaisten asenteita ympäristöystävällisempään suuntaan:
  mm. tarjoamalla kesäisin kannustusmielessä mehua ohi pyöräileville työmatkalaisille, kouluttanut omaa henkilökuntaa sekä olemme ollut lehdistössä esillä ympäristömyönteisyydellämme

 • olemme rakentaneet VTT:n auditoiman ja sertifioiman ympäristöjärjestelmän

 • lue lisää tekstiilipalvelujen ympäristöpolitiikasta täältä