Ympäristövastuu

Yhtiön strategian mukaisesti huomioimme toiminnassamme ympäristöarvot. 
Tuemme toiminnallamme energian- ja vedensäästöohjelmia, noudatamme lainsäädäntöä 
sekä koulutamme henkilöstöä ekologisuuteen liittyvissä asioissa.

 

Tutustu tarkemmin miten olemme toimialoillamme huomioineet ympäristöasiat.

 • siirrytty ruokalistoilla kasvispainotteisempaan suuntaan, punaisen lihan käyttöä on vähennetty ja korvattu kasvipohjaisilla valkuaisilla

 • vähennetty riisin käyttöä ja vastaavasti olemme lisänneet perunaa ja ateriajyviä energialisäkkeinä

 • lisätty sesonkiajattelua ruokalistakierrossa

 • vähennetty hävikkiä tarkentamalla valmistettavien ruokien määriä, ylijäämäruokaa myydään tai luovutetaan 3. sektorin käyttöön

 • tarjoamme ikäihmisille mahdollisuuden tulla ruokailemaan koululle varsinaisen ruokailuajan jälkeen

 • hankinnoissa käytetään kriteereinä mm. ympäristömyönteisiä tuotteita, pakkauksia ja logistiikkaa

 • käytämme mahdollisimman vähän ympäristöä kuormittavia puhdistusaineita, isoimmissa keittiöissä käytämme kierrätettäviä pesu- ja huuhteluainetynnyreitä tai -tiivisteitä
 • käytämme pääasiassa mikrokuitumenetelmiä sekä mahdollisimman vähän puhdistuskemikaaleja. Esimerkkinä  kemikaalittomasta siivousmenetelmästä on nano-otsonivesi. Se on ekologinen puhdistusmenetelmä, joka ei kuormita elimistöä eikä ympäristöä. Pintojen puhdistaminen ja desinfiointi nano-otsonivedellä vähentää merkittävästi mikrobien määrää ja tartuntariskiä.

 • käytämme uusissa suurkeittiölaitehankinnoissa kriteereinä aina mm. energiansäästöominaisuuksia sekä veden-, että sähkön kulutuksessa

 • käytössä JAMIX CO2-laskuri, joka mahdollistaa hiilijalanjäljen tarkastelun jo ruokalistojen suunnitteluvaiheessa

 

 • panostettu jatkuvaan ja säännölliseen täydennyskoulutukseen ekologisuuteen liittyvissä asioissa

 • osassa kohteita on otettu käyttöön kestosäkkejä sekajätteen keräilyyn

 • otettu käyttöön ympäristömerkkituotteet puhdistusaineissa ja saniteettipapereissa, osa siivousvälineistä on kierrätettävää materiaalia

 • toimitamme poistettavat siivouskoneet purettavaksi ja kierrätettäväksi
 • siirrytty käyttämään mikrokuituisia siivoustekstiilejä, joiden käyttö vähentää veden että puhdistusaineiden tarvetta

 • tarvittaessa opastettu asiakkaita lajittelussa ja kierrätyksessä

 • minimoitu kertakäyttöisten tuotteiden käyttöä

 • toteutettu siivouskoneiden suunnitelmallista käyttöä, joka vähentää veden ja kemikaalien käyttöä sekä pidentää pintamateriaalien ikää sekä tietysti työntekijän kuormitusta

 

 

 • hankittu 10 kaasuautoa vuosien 2017 - 2019 aikana vanhentuneen kaluston tilalle, jatkossa poistuneen kaluston tilalle ostetaan aina vastaavanlaista ympäristöystävällistä kalustoa

 • aloitettu muovinkeräys 36 kohteessa vuosien 2017-2018 aikana

 • osallistutaan asiakkaiden omistamien rakennusten peruskorjausten sekä uudisrakennusten suunnitteluun tuomalla ympäristönäkökulmat esille kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti