Puhtautta ilman kemikaaleja

Puhtauspalvelulla on ollut syksystä 2018 lähtien OrboTechin UltraH2O- vesi koekäytössä päivittäisessä ylläpitosiivouksessa Pontuksen päiväkoti-koulussa. Kokemukset ovat olleet myönteisiä. H2O käyttämällä vähennetään ympäristövaikutuksia ja edesautetaan siivouksen hyvää lopputulosta. Uutta menetelmää on käytetty eri puolella Suomea erityyppisissä siivouskohteissa esimerkiksi terveydenhuollossa, kouluissa, hotelleissa, ravintoloissa, liikuntatiloissa, liikennevälineissä, jne.

UltraH2O on täysin puhdasta vettä. Tavallinen hanavesi suodatetaan puhtaaksi, jonka jälkeen vedessä ei ole lainkaan sen alkuperäisiä aineita; mineraaleja, kalkkia, suoloja yms. Kylmä hanavesi liitetään suodatin yksikköön, jossa hartsigranulaatit suodattavat veden.
Veden puhdistusteho perustuu siihen, että puhdas, ns.”nälkäinen”, vesi etsii likaa pinnoilta samalla irroittaen sitä tehokkaasti, yrittäen saavuttaa veden alkuperäisen tasapainon. Veden laatua seurataan ja tarvittaessa suodatin yksikkö vaihdetaan.

Ultra H2O.jpg