Siivous- ja Laitoshuoltopalvelut

Henkilökuntamme laaja ja ammattitaitoinen monialaosaaminen mahdollistavat puhtaat, viihtyisät ja turvalliset olosuhteet asiakkaillemme. Hoidamme luotettavasti siivous- ja laitoshuoltopalveluja Etelä-Karjalan alueella sosiaali- ja terveystoimen tiloissa, sairaaloissa ja palveluasumisen yksiköissä sekä kaupunkien hallintoon, kulttuuriin ja liikuntaan liittyvissä tiloissa.

Vastuullisuus ja yhtiömme arvot näkyvät päivittäisessä työssämme. Työn hyvä laatu ja ympäristö ovat meille sydämen asia. Käytämme ekologisia työskentelytapoja ja olemme tarvittaessa apuna kohteiden jätelajittelun suunnittelussa ja opastuksessa.

Säännöllinen asiakastyytyväisyyden mittaaminen, laadunseuranta ja raportointi kuuluvat palvelusopimukseemme ja niiden avulla kehitämme toimintaamme vastaamaan asiakkaan tarpeita.

Laitoshuoltopalvelut

Laitoshuoltopalveluissa toimitaan sosiaali- ja terveydenhuollon korkean hygieniatason tiloissa puhtaanapito- ja ruokahuoltotehtävissä ja tuotetaan myös muita oheispalveluja kohteen tarpeen mukaan.

Teemme tiivistä yhteistyötä alueen infektioiden torjuntatyössä eri ammattiryhmien kanssa ja takaamme näin turvallisen ympäristön potilaille sekä hoitohenkilöstölle

Siivouspalvelut

Siivouspalvelut vastaa päivittäin erilaisten liikuntatilojen, mm. uimahallien ja urheilutalojen sekä toimisto-, edustus- ja kulttuuritilojen puhtaudesta. Puhtaat tilat mahdollistavat asiakkaiden tilojen turvallisen ja miellyttävän käytön.

Asiantuntijapalvelut

Tarjoamme asiakkaillemme erityisosaamista sisäilmaongelmiin liittyvien tilojen siivouksessa ja esim. tilojen käyttöönottosiivousta.

Konsultoimme myös siivoukseen liittyvissä suunnittelu- ja mitoitustehtävissä.

Tarjoamme henkilöstöllemme mahdollisuuden monipuoliseen ammatilliseen lisä- ja täydennyskoulutukseen. Haluamme näin varmistaa ammattitaitoisen ja laadukkaan palvelun asiakkaalle ja innostavan työympäristön työntekijöillemme.

Teemme sen minkä lupaamme! Otamme tuotekehityksessä huomioon asiakkaiden toiveet ja alalla tapahtuvan kehityksen.

Kohteen palveluvalikoima suunnitellaan yhteistyössä asiakkaan kanssa. Muutokset toteutetaan joustavasti asiakkaan toiveiden mukaisesti

laitoshuoltopalvelut.jpg