Vastuullisuus

Saimaan Tukipalveluissa vastuullisuustyö kattaa toimintamme ympäristövaikutukset, henkilöstömme hyvinvoinnin, taloudellisen kestävyyden ja asiakkaidemme tarpeet. Ekologiset ja eettiset valinnat ohjaavat toimintaamme, ja säännöllinen em. asioiden seuranta varmistaa asetettujen tavoitteiden saavuttamisen. Vastuullisuus on osa päivittäistä työtämme kaikilla toimialoilla ja kaikissa tehtävissä.

 

Tavoitteenamme on vähentää toiminnastamme aiheutuvia negatiivisia ympäristövaikutuksia. Sen tukena meillä on Ekokompassi -sertifikaatti, joka pohjautuu ISO 14 001 -standardiin. Olemme laatineet ympäristöohjelman, jonka avulla teemme näkyväksi ympäristön hyväksi tekemäämme työtä, kehitämme sitä edelleen ja seuraamme tekemiemme toimenpiteiden vaikuttavuutta. Panostamme erityisesti vastuullisiin palvelu- ja tavarahankintoihin sekä jätteiden kuten ruokahävikin syntymisen ennaltaehkäisyyn. Valitsemme käyttöömme mahdollisuuksien mukaan vastuullisia tuotteita kuten ympäristömerkittyjä pesu- ja puhdistusaineita ja vastuullisesti tuotettuja elintarvikkeita. Kumppaneinamme ovat yritykset, jotka sitoutuvat toimimaan vastuullisesti ja joista monet ovat Etelä-Karjalan alueelta.

 

Ympäristölupauksemme on:

Lupaamme huomioida kaikessa toiminnassamme kestävän kehityksen periaatteet. Olemme sitoutuneet kehittämään ja parantamaan toimintaamme entistä ympäristöystävällisemmäksi. Valitsemme yhteistyökumppaneiksi yrityksiä, joiden tavaroiden ja palveluiden toimitusketjuissa ja prosesseissa on huomioitu vastuullisuus. Olemme mukana luotettavana kumppanina asiakkaidemme päivittäisessä vastuullisuustyössä.

Saimaan Tukipalvelut Oy - Vastuullisia töitä lähelläsi

 

Vastuullisuustyötämme toteuttaa joka päivä osaava ja ammattitaitoinen henkilöstömme. Tarjoamme työtä noin 850 työntekijälle ja olemmekin yksi Etelä-Karjalan suurimmista työnantajista. Panostamme siihen, että henkilöstömme voi hyvin ja osaa työnsä. Haluamme olla tavoiteltu työnantaja, joka arvostaa henkilöstöään sekä sen erilaisuutta ja monimuotoisuutta. Pyrimme tarjoamaan jokaiselle sopivaa työtä, joka muokkautuu mahdollisuuksien mukaan kiinnostuksen ja elämäntilanteen muuttuessa. Tarjoamme töitä jo eläkkeelle jääneille konkaripoolissamme ja kesätöitä  alle 18-vuotiaille nuorille. Lisäksi meiltä löytyy työkokeilu- tai tuetun työllistämisen paikkoja eri tilanteissa oleville henkilöille.

 

Olemme ylpeästi paikallinen yritys, joka toiminnallaan tukee aluetaloutta ja jonka palveluille on myönnetty Avainlippu -tunnus. Toimintamme kannattavuus on kasvun, kehityksen ja työllistämisen perusedellytys ja tavoitteenamme onkin vakaa taloudellinen tulos. Yritystoiminnan jatkuvuuden varmistaminen on olennainen osa vastuullisuustyötämme. Tämän lisäksi päämääränämme on yhteiskunnallisen vastuun kantaminen, josta osoituksena meille on myönnetty Yhteiskunnallinen Yritys -merkki. Mahdollinen liikevoitto palautetaankin takaisin omistajillemme käytettäväksi yleishyödyllisiin tarkoituksiin eteläkarjalaisten ihmisten hyväksi.

 

Saimaan Tukipalvelut Oy - Vastuullisia töitä lähelläsi

 

 

   SuomalPalvelua_Sin_rgb (1).jpg   Ekokompassi_logo.png       YMERKKI_LOGO_LOWRE_sininen_RGB.png