Ateria- ja puhtauspalvelut

Ateria- ja puhtauspalveluiden toimiala vastaa kaikesta Saimaan Tukipalveluiden tuottamasta ateriapalvelusta Lappeenrannan ja Imatran kaupunkien sekä Savitaipaleen kunnan varhaiskasvatuksessa, perus- ja lukio-opetuksessa. Saimaan Tukipalvelut tuottaa myös Etelä-Karjalan Hyvinvointialueen kohteiden ruuat sekä kotipalveluateriat maakunnan alueella Savitaipaletta ja Luumäkeä lukuun ottamatta.

Lappeenrannan ja Imatran päiväkotien ja koulujen puhtauspalvelu yhdistelmätöineen kuuluvat myös Ateria- ja puhtauspalvelut -toimialan vastuulle.

Ateriapalvelut

Valmistamamme ateriat ovat ajatuksella ja lämmöllä tehtyä terveyttä edistävää ruokaa. Kunnioitamme suomalaista ja paikallista ruokakulttuuria sekä huolehdimme hyvinvoinnista tarjoamalla herkullista, ravitsevaa ja monipuolista ateriapalvelua läpi koko ihmisen elinkaaren.

Makuhermoja hellivien aterioiden takana on ammattitaitoinen ja työlleen omistautunut henkilökunta.

Päivän paras hetki!

Kuljemme ravitsemusalan etulinjassa, olemme asiantuntijoita ja tien näyttäjiä.

Itse tehtyä ruokaa, puhtaat maut ja laadukkaat perusraaka-aineet ja paikallisen sekä suomalaisen ruokakulttuurin kunnioittaminen.

Ruoka on itsessään terveyttä edistävää ilman ”kikkailua” ja erityisruokavalioita. Ravitsemussuositukset ovat aidosti ruokalistasuunnittelun ja ruoanvalmistuksen ohjenuorana.

Kestävä kehitys, sesonkiajattelu, ekologisuus, lähialueen raaka-aineiden hyödyntäminen ja ympäristön huomioiminen.

Meille työntekijä on voimavara ja arvostamme häntä yksilönä ja tärkeänä osana koko palveluketjussa.

Meillä on työhömme intohimoinen ote ja palvelemme asiakastamme parhaan kykymme mukaan.

Puhtauspalvelut

Ammattitaitoinen henkilökuntamme mahdollistaa puhtaat, viihtyisät ja turvalliset olosuhteet päiväkodeissa ja kouluissa. Työn hyvä laatu nykyaikaisia menetelmiä hyödyntäen on meille sydämen asia ja teemme kohteissa säännöllistä laadunseurantaa yhdessä asiakkaan kanssa.

Vastuullisuus ja yhtiömme arvot näkyvät päivittäisessä työssämme. Käytössämme ovat ekologiset työskentelytavat, joilla tuemme omistajiemme ilmastostrategiaa, sekä olemme tarvittaessa apuna kohteiden jätelajittelun suunnittelussa ja opastuksessa.

Perussiivous

Nykyisillä ylläpitosiivouksen tehokkailla menetelmillä perussiivousta tarvitaan harvemmin kuin ennen. Perussiivousta käytetään silloin, kun ylläpitosiivouksella ei päästä enää toivottuun lopputulokseen.

Perussiivouksella mm. poistetaan likaa ja pinttymiä eri pinnoilta, hoidetaan ja suojataan lattioita, pestään ikkunoita ja tekstiilikalusteita.

Ylläpitosiivous

Hoidamme erilaisten kiinteistöjen säännöllisen ja päivittäisen ylläpitosiivouksen. Riittävän usein ja hyvin tehdyllä siivouksella vaikutetaan tilojen viihtyvyyteen, käyttömukavuuteen ja sisäilman laatuun.

Siivoustarpeeseen vaikuttaa asiakkaan haluama puhtaustaso ja kohteen erityisvaatimukset kuten esim. erityistä hygieniaa vaativat tilat sekä tilojen käyttötarkoitus ja -aste, kiinteistön pintamateriaalit sekä sijainti.

Yhdistelmätyö

Yhdistelmätyö toteutuu kohteissa, joissa on palvelukeittiö- ja siivoustyö yhdistetty tehokkaaksi ja toimivaksi kokonaisuudeksi.Yhdistelmätyötä tekevä henkilöstömme on saanut koulutuksen kumpaankin tehtävään.

puhtauspalvelut kuva.jpg