Nettisivumme uudistuivat

Sai­maan Tuki­pal­ve­lu­jen uudet net­ti­si­vut on nyt jul­kais­tu. Uudis­tuk­sen taus­tal­la on ollut halu päi­vit­tää net­ti­si­vu­jen ilme ja hel­pot­taa käyt­töä eri­tyi­ses­ti mobii­li­lait­teel­la.

Sivuil­la voit jat­kos­sa­kin tutus­tua yhti­ööm­me, toi­mia­lo­jem­me pal­ve­lui­hin ja tar­joa­miim­me työ­mah­dol­li­suuk­siin sekä tutus­tua työ­teh­tä­viin työn­te­ki­jä­ta­ri­noi­den kaut­ta. Löy­dät sivus­tol­ta eri koh­tei­den ruo­ka­lis­tat käte­väs­ti Jamix menu ‑pal­ve­lun kaut­ta tai tulos­tet­ta­vi­na tie­dos­toi­na.

Ter­ve­tu­loa uusien net­ti­si­vu­jem­me pariin!