Palaute

Otam­me mie­lel­läm­me vas­taan palau­tet­ta. Paras lop­pu­tu­los syn­tyy yhteis­työl­lä, ja palaut­teen avul­la voim­me kehit­tää toi­min­taam­me.
Ilmoi­ta palau­tet­ta jät­täes­sä­si yhteys­tie­to­si, jot­ta voim­me vas­ta­ta!

Palaut­tee­si ohjau­tuu suo­raan palaut­teen käsit­te­li­jän säh­kö­pos­tiin. Palau­te­lo­mak­keet tal­len­tu­vat sivus­tol­le ja nii­hin on pää­sy sivus­ton yllä­pi­tä­jil­lä. Palaut­teen käsit­te­li­jä hävit­tää hen­ki­lö­tie­to­ja sisäl­tä­vän säh­kö­pos­tin palaut­teen käsit­te­lyn jäl­keen, mut­ta itse palaut­teen sisäl­tö voi­daan tal­len­taa ilman hen­ki­lö­tie­to­ja toi­mia­lan käyt­töön. Palau­te­lo­mak­keet pois­te­taan sivus­tol­ta kah­den kuu­kau­den välein. Hen­ki­lö­tie­dot voi­daan pois­taa myös eril­li­sel­lä yhtey­de­no­tol­la.

Palau­te Sai­maan Tuki­pal­ve­luil­le

  Palau­te Ate­ria- ja puh­taus­pal­ve­luil­le

   Palau­te Sii­vous- ja lai­tos­huol­to­pal­ve­luil­le

    Palau­te Kun­nos­sa­pi­to­pal­ve­luil­le

     Palau­te Rek­ryl­le