Yhteystiedot

Hallinto

Sata­ma­tie 8, 53900 Lap­peen­ran­ta
etunimi.sukunimi@saimaantukipalvelut.fi

Toi­mi­tus­joh­ta­ja
Saku Lin­na­mur­to
040 190 6569

Hal­lin­to- ja talous­joh­ta­ja
Pet­ri Levä­nen
044 791 5561

Laki- ja sopi­mus­asioi­den joh­ta­ja
Veik­ko Hai­mi­la
040 351 1968

Pal­ve­lu­joh­ta­ja, Ate­ria- ja
puh­taus­pal­ve­lut
Eli­na Sär­mä­lä
040 827 4667

Pal­ve­lu­joh­ta­ja, Sii­vous- ja
lai­tos­huol­to­pal­ve­lut
Erja Suik­ka­nen
044 791 5601

Kun­nos­sa­pi­to­joh­ta­ja
Jark­ko Kupiai­nen
040 837 6108

Hallinto- ja talouspalvelut

NimiNimi­kePuhe­lin­nu­me­ro
Pet­ri Levä­nenHal­lin­to- ja talous­joh­ta­ja044 791 5561
Veik­ko Hai­mi­laLaki- ja sopi­mus­asioi­den joh­ta­ja040 351 1968
Kari­ta RätyTalous­suun­nit­te­li­ja040 194 5659
Tri­ne Hak­manVies­tin­tä­asian­tun­ti­ja040 169 6267
Sei­ja Näp­piToi­mis­to­sih­tee­ri040 183 4432
Ivi TederToi­mis­to­sih­tee­ri040 188 3216
Nea Lai­ha­nenTyö­suo­je­lu­val­tuu­tet­tu040 154 8016

Henkilöstöpalvelut

NimiNimi­kePuhe­lin­nu­me­ro
Ulla-Riit­ta Vilk­koHen­ki­lös­tö­pääl­lik­kö040 653 1493
Rek­ryn päi­vys­tys040 154 8029
Min­na Raa­miRek­ry­toin­ti­vas­taa­va040 660 8669
Iitu Meu­ro­nenRek­ry­toin­ti­asian­tun­ti­ja040 187 4120
Rai­sa Ran­ta­lai­nenRek­ry­toin­ti­asian­tun­ti­ja040 516 8502
Tar­ja Tik­ka­nenRek­ry­toin­ti­asian­tun­ti­ja040 483 9512
Jaa­na Kil­piäJHL pää­luot­ta­mus­mies040 568 6509

Siivous- ja laitoshuoltopalvelut

NimiNimi­keAluePuhe­lin­nu­me­ro
Erja Suik­ka­nenPal­ve­lu­joh­ta­ja044 791 5601
Tei­ja Soi­nio­laPal­ve­lu­pääl­lik­kö040 184 5611
Sirk­ku Mäki­nenPal­ve­lue­si­miesLap­peen­ran­ta kes­kus­ta040 620 4109
Anne Hink­ka­nenPal­ve­lue­si­miesSavi­tai­pa­le-Lap­peen­ran­ta040 532 4920
San­na Mat­ti­laPal­ve­lue­si­miesImat­ra-Lau­rit­sa­la040 717 7485
Mia Lak­ka­laPal­ve­lue­si­miesSaa­ri-Imat­ra040 184 9378
Min­na Jun­niPal­ve­lue­si­miesEKKS 1044 791 4668
Tui­ja Tar­kiai­nenPal­ve­lue­si­miesEKKS 2044 791 5881
Min­na Mink­ki­nenSuun­nit­te­li­ja040 630 1508

Kunnossapitopalvelut

NImiNimi­kePuhe­lin­nu­me­ro
Jark­ko Kupiai­nenKun­nos­sa­pi­to­joh­ta­ja040 837 6108
Juha Rik­ko­nenKun­nos­sa­pi­to­mes­ta­ri040 734 8575
Ilk­ka Mono­nenKun­nos­sa­pi­to­mes­ta­ri040 543 2960
Juha Kank­ku­nenKun­nos­sa­pi­to­mes­ta­ri, Jout­se­no, EKKS040 481 0414
Juha­ni Pir­net­kos­kiKone­pääl­lik­kö, Armi­lan sai­raa­la0400 340 347
Mar­kus Paat­ta­kai­nenLVI-insi­nöö­ri, kiin­teis­tö­huol­to040 549 3256
Jar­mo Tor­vi­kos­kiTyön­joh­ta­ja, kiin­teis­tö­huol­to040 620 4855
Har­ri Ket­tu­laAlue­val­vo­ja, ulkoa­luei­den hoi­to, jäte­huol­to040 191 7410

Päi­vys­tys

Vika­päi­vys­tys arki­sin klo 15.30 jäl­keen ja vii­kon­lop­pui­sin:
- Lap­peen­ran­ta 010 620 2000 / Var­tioin­ti­lii­ke 
- Jout­se­no 0400 554 072
- Armi­lan sai­raa­la ja EKHVA:lle vuo­kra­tut kiin­teis­töt 040 183 1107 tai 0400 255 973

Ateria- ja puhtauspalvelut

NimiNimi­keAluePuhe­lin
Eli­na Sär­mä­läPal­ve­lu­joh­ta­ja040 827 4667
Tai­na BehmPal­ve­lu­pääl­lik­köLän­ti­nen pal­ve­lua­lue040 837 6094
Tita Pore­vir­taPal­ve­lu­pääl­lik­koItäi­nen pal­ve­lua­lue040 186 1704
Anna Kai­sa Koho­nenSuun­nit­te­li­jaAte­ria­pal­ve­lut0400 357 588
Marian­ne Hel­ka­laSuun­nit­te­li­jaAte­ria­pal­ve­lut040 637 5707
Susan­na Tur­tiai­nenSuun­nit­te­li­jaPuh­taus­pal­ve­lut040 149 0175
Lee­na Sir­viöPal­ve­lue­si­miesImat­ra-Jout­se­no040 575 0994
Mer­ja Savi­nai­nenPal­ve­lue­si­miesLap­peen­ran­ta kes­kus­ta-ete­lä044 791 4783
Taru Löf­manPal­ve­lue­si­miesLap­peen­ran­ta län­si-poh­joi­nen0400 553 762

Valmistuskeittiöt Lappeenrannassa

Keit­tiöOsoi­teEsi­miesPuhe­lin­nu­me­ro
Armi­lan kun­tou­tus­kes­kuk­sen keit­tiöArmi­lan­ka­tu 44, 53100 LPRAri Ovas­ka040 182 1335
EKKS Ravin­to­kes­kusVal­to Käke­län katu 1, 53130 LPRArja Sum­ma­nen044 791 4801
Jout­se­non alue­keit­tiöPent­ti­län­tie 19, 54100 Jout­se­noRiik­ka Lalu040 356 4630
Jout­se­non kou­lun alue­keit­tiöPent­ti­län­tie 4, 54100 Jout­se­noHan­na Tiai­nen040 356 3506
Juu­rak­ko­ka­dun pal­ve­lu­ta­loJuu­rak­ko­ka­tu 3, 53810 LPRAnne Pii­roi­nen040 706 2467
Kesä­mäen alue­keit­tiöLavo­lan­ka­tu 16, 53600 LPRKir­si Man­ni­nen040 481 8424
Kim­pi­sen alue­keit­tiöPoh­jo­lan­ka­tu 23, 53100 LPRLei­la Kuo­sa040 356 3366
Lap­peen alue­keit­tiöJär­vi­nii­tun­ka­tu 2, 53850 LPRTii­na Timo­nen040 187 2986
Lau­rit­sa­lan alue­keit­tiöOsu­lan­ka­tu 2, 53300 LPRMia Kor­ho­nen040 562 6188
Lei­po­mo Wil­li­pul­laVal­to Käke­län katu 1, 53130 LPRTuu­la Lii­ma­tai­nen0400 235 938
Sam­mon­lah­den alue­keit­tiöHie­ta­kal­lion­ka­tu 3, 53850 LPRKata­rii­na Tapio­har­ju040 776 5784
Voi­sal­men alue­keit­tiöVoi­sal­men­tie 19, 53920 LPRKir­si Kie­ro040 356 2066

Valmistuskeittiöt Imatralla

Keit­tiöOsoi­teEsi­miesPuhe­lin­nu­me­ro
Hon­ka­har­jun sai­raa­lan keit­tiöHon­ka­har­ju 4, 55800 Imat­raIina Vir­ta­nen040 643 3147
Imat­ran kes­kus­keit­tiöSuk­ku­la­ka­tu 20, 55120 Imat­raTei­ja Tel­la-Suti­nen040 186 5289

Valmistuskeittiöt muualla Etelä-Karjalassa

Keit­tiöOsoi­teEsi­miesPuhe­lin­nu­me­ro
Pal­ve­lu­ko­ti Tai­pa­leen keit­tiöVil­ko­lan­tie 3, 54920 Tai­pal­saa­riPäi­vi Tuu­va040 710 6119
Savi­tai­pa­leen kes­kus­keit­tiöMai­to­lan­tie 7, 54800 Savi­tai­pa­leHen­na Huja­la040 713 1932

Palvelukeittiöt Lappeenrannassa

Pal­ve­lu­keit­tiöPuhe­lin­nu­me­ro
Hovin­pel­lon päi­vä­ko­ti040 530 1573
Jout­se­non päi­vä­ko­ti040 516 6921
Jout­se­non päi­vä­ko­ti tilae­le­ment­ti040 836 2987
Kar­hu­vuo­ren Päi­vä­ko­ti0400 398 653
Kel­tun päi­vä­ko­ti040 161 2439
Kesä­mäen päi­vä­ko­ti040 839 6728
Kou­ru­lan päi­vä­ko­ti040 486 2843
Lap­peen päi­vä­ko­ti040 199 0454
Lau­rit­sa­lan päi­vä­ko­ti040 685 5378
Myl­ly­mäen päi­vä­ko­ti0400 382 765
Män­ty­län päi­vä­ko­ti040 353 1754
Nui­ja­maan päi­vä­ko­ti040 833 4792
Pel­to­lan päi­vä­ko­ti040 482 8470
Pul­pin päi­vä­ko­ti040 745 8398
Rakuu­na­mäen päi­vä­ko­ti040 483 0242
Skin­na­ri­lan päi­vä­ko­ti040 531 1898
Tykin päi­vä­ko­ti040 160 9748
Uus-Lavo­lan eska­rit040 159 4275
Uus-Lavo­lan päi­vä­ko­ti040 736 7734
Val­jas­ku­jan päi­vä­ko­ti040 182 6928
Voi­sal­men päi­vä­ko­ti040 481 8414
Ylä­maan päi­vä­ko­ti040 154 8363
Pal­ve­lu­keit­tiöPuhe­lin­nu­me­ro
Kasuk­ka­lan kou­lu040 521 2713
Kau­kaan kou­lu040 531 4852
Kesä­mäen­rin­teen kou­lu040 512 2314
Kor­ven­ky­län kou­lu0400 182 975
Kuusi­mäen kou­lu0400 580 034
Lavo­lan kou­lu040 486 2403
Lyseon lukio ja Lönn­ro­tin kou­lu­kes­kus040 354 6860
Myl­ly­mäen kou­lu040 842 8127
Nui­ja­maan kou­lu040 483 5842
Pon­tuk­sen kou­lu040 162 7837
Pul­pin kou­lu040 482 8035
Sam­mon­lah­den kou­lu040 483 6018
Simo­lan kou­lu0400 178 131
Skin­na­ri­lan kou­lu040 354 1601
Ylä­maan kou­lu040 820 8658
Pal­ve­lu­keit­tiöPuhe­lin­nu­me­ro
Päih­de­huol­lon kun­tou­tu­mi­syk­sik­kö040 189 8660

Palvelukeittiöt Imatralla

Pal­ve­lu­keit­tiöPuhe­lin­nu­me­ro
Imat­ran­kos­ken päi­vä­ko­ti040 529 9313
Mel­to­lan päi­vä­ko­ti040 861 4045
Raja­pat­saan päi­vä­ko­ti040 705 3849
Rau­tion päi­vä­ko­ti040 529 9261
Tai­nion­kos­ken päi­vä­ko­ti040 823 6209
Vuok­sen­nis­kan päi­vä­ko­ti040 621 3802
Pal­ve­lu­keit­tiöPuhe­lin­nu­me­ro
Kos­ken kou­lu040 193 2237
Man­sik­ka­lan kou­lu­kes­kus040 357 5808
Vuok­sen­nis­kan kou­lu, Havu­rin­ne040 529 9359
Vuok­sen­nis­kan kou­lu0400 945 295


Laskutustiedot

Y‑tunnus: 0162017–2

Las­kut tulee toi­mit­taa ensi­si­jai­ses­ti verk­ko­las­ku­na

Las­ku­tuso­soi­te verk­ko­las­kuil­le:

Verk­ko­las­kuo­pe­raat­to­ri: Baswa­re Oyj
Verk­ko­las­kuo­soi­te: 003701620172
Ope­raat­to­rin välit­tä­jä­tun­nus: BAWCFI22

Las­ku­tuso­soi­te pape­ri­las­kuil­le:

Sai­maan Tuki­pal­ve­lut Oy
(tilaa­va yksikkö/tilaaja)
PL 256
00026 BASWARE

Las­kul­la tulee aina mai­ni­ta tilaa­van yksikön/tilaajan nimi, jot­ta las­kut osa­taan koh­dis­taa oikeal­le las­ku­jen käsit­te­li­jäl­le.