Ajankohtaista

Tutus­tu ajan­koh­tai­siin sisäl­töi­him­me täs­tä:

 • Nettisivumme uudistuivat

  Sai­maan Tuki­pal­ve­lu­jen uudet net­ti­si­vut on nyt jul­kais­tu.

  Lue lisää

 • Mobiilisovellus koulu- ja päiväkotiruokailuun

  Sai­maan Tuki­pal­ve­lut on otta­nut käyt­töön vuo­ro­vai­kut­tei­sen Mape-mobii­­li­­so­­vel­­luk­­sen, joka tuo yhteen…

  Lue lisää

 • Suomalaisen työn liitto on myöntänyt Yhteiskunnallinen Yritys ‑merkin Saimaan Tukipalvelut Oy:lle

  Sai­maan Tuki­pal­ve­lut Oy:lle on myön­net­ty Yhteis­kun­nal­li­nen Yri­tys ‑mer­kin käyt­tö­oi­keus osoi­tuk­se­na…

  Lue lisää

 • Saimaan Tukipalvelut Oy:lle Ekokompassi ‑sertifikaatti

  Sai­maan Tuki­pal­ve­luil­le myön­net­tiin 15.11.2023 Suo­men Luon­non­suo­je­lu­lii­ton Eko­kom­pas­si-ser­ti­fi­kaat­ti.

  Lue lisää

 • Saimaan Tukipalvelut Oy:lle myönnetty Avainlippu-merkki

  Suo­ma­lai­sen työn lii­ton Avain­lip­pu-mer­kin toi­mi­kun­ta on myön­tä­nyt Sai­maan Tuki­pal­ve­lut Oy:n…

  Lue lisää