Taloudellinen vastuu

Saimaan Tukipalvelut Oy haluaa olla taloudellisesti ja toiminnallisesti kannattava omistajilleen. Yrityksen tuottavuutta parannetaan työn tuottavuutta, prosesseja, hankintakanavia ja talouden seurantaa kehittämällä sekä kannattavilla investoinneilla. Toimintaa suunniteltaessa otetaan aina myös asiakkaiden taloudelliset resurssit huomioon. Näin toimimalla säilytetään yrityksen elinvoimaisuus pitkällä tähtäimellä ja mahdollistetaan henkilöstön palkkojen maksaminen ja alihankkijoiden työllistäminen sekä tuetaan omalta osaltaan alueen työ- ja elinkeinoelämän kehittymistä.

Ympäristövastuu

Yhtiön strategian mukaisesti toimialoilla huomioidaan ympäristönäkökulmat, esimerkiksi elintarvikkeiden ja siivousaineiden hankinnoissa, tuotteiden valmistuksessa ja työmenetelmien kehittämisessä. Osallistumme asiakkaiden omistamien rakennusten peruskorjausten sekä uudisrakennusten suunnitteluun tuomalla ympäristönäkökulmat esille kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Yhtiö tukee toiminnallaan energian- ja vedensäästöohjelmia. Yhtiöön kuuluvassa Etelä-Karjalan pesulassa lajitellaan ja kierrätetään pakkausjäte sekä poistettavat tekstiilit toimitetaan joko uusiokäyttöön tai energiajätteiksi. Etelä-Karjalan pesulalla on VTT Expert Servicen myöntämä sertifikaatti mikrobiologisen puhtauden ja ympäristön toimintajärjestelmälleen.

Sosiaalinen vastuu

Saimaan Tukipalvelut Oy huomioi kaikessa toiminnassaan sidosryhmänsä. Toiminnan tulee olla asiakkaille ja omistajille läpinäkyvää, etenkin palveluiden sisällön ja hinnoittelun osalta. Yksi yhtiön päämääristä on yhteiskunnallisen vastuun kantaminen. Tätä toteutetaan mukautumalla lainsäädännön muutoksiin ja tiukkeneviin ympäristövaatimuksiin. Toiminnassa noudatetaan mm. hankintalakia, jonka mukaisesti hankinnoissa noudatetaan säädettyjä kynnysarvoja ja huomioidaan aina hankinnan kokonaistaloudellisuus.

Yhtiön tavoite on olla tavoiteltu työnantaja, joka mahdollistaa työnteon arvostavassa ilmapiirissä. Tarjoamme työtä noin 950 työntekijälle ja olemmekin yksi Etelä-Karjalan suurimmista työnantajista.
Tavoitteena on tarjota työntekijöille kokopäivätyötä sekä kouluttaa ja kehittää henkilöstöä jatkuvasti. Koulutussuunnitelman mukaisesti toteutetaan säännöllistä täydennyskoulutusta ja oppisopimuskoulutusta.